Vilkår og bestemmelser

 1. Generelt
  Vilkår og bestemmelser gjelder forhandlere av LilleLi smykker. Eventuell avtalen kan ikke overdras til tredjepart uten skriftlig avtale              med leverandør,LilleLi AS.
 2. Forhandlersine plikter
  Forhandleren skal kjøpe og selge produktene i sitt eget navn og for egen regning.  Produktene skal eksponeres i salgslokalet hele året.
  Følgende minimumsordre gjelder: 1.Forhandler plikter å handle for minimum 12000 / tolvtusen norske kroner i et kalenderår, eks mva. Det gis 30 % rabatt på veiledende utsalgspriser fra leverandør. 2.Forhandler plikter å handle for minimum 6000 / sekstusen norske kroner i et kalenderår eks mva. Det gis 20 % rabatt på veiledende utsalgspriser fra leverandør.

   

 3. Salgsvilkår
  Leverandør fastsetter pris ved hver enkelt leveranse. Informasjon om prisendring vil bli gitt så tidlig som mulig.
 1. Pris til kunde
  Pris til kunde skal ikke ligge lavere en veiledende pris fraleverandørForhandler skal heller ikke markedsføre smykkene som tilbudsvare eller rabatterte. Dette vil ikke gjelde korte tidsavgrensede kampanjer.
 2. Markedsføring
  Leverandør skal godkjenne enhver bruk av bilder av produktene.  Dette gjelder både trykt og digitalt media. Salg gjennom web butikk skal godkjennes skriftlig av leverandør.
 1. Levering
  Forhandlerbetaler frakt av bestilte varer.Leverandør kan ikke stilles ansvarlig for forsinket levering
 1. Eiendomsrett.Leverandør har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive eventuelle transportutgifter, renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.
 1. Reklamasjon og retur.
  Reklamasjoner må varsles snarest og innen 1 uke etter at varene er mottatt av forhandler.  For utenom dette har forhandler ingen returrett. 
 1. Varighet
  Avtalen varer i et år fra den er signert.Avtalen kan sies opp av begge parter uten grunn seneste innen 3 måneder før utgangen av årsperioden. Om ingen av partene sier opp avtalen forlenges den automatisk med et år.
 1. Oppsigelse av avtalen.
  Dersom en av partene vesentlig misligholder avtalen kan den sies opp uten varsel. Dette gjelder også dersom det i en av partenes virksomhet åpnes akkord, konkurs, gjeldsforhandlinger eller annen avvikling.     For å ivareta LilleLi Smykker merkevare tilbyr leverandør å kjøpe tilbake varelager i slike tilfeller. Tilbudet vil være på 60% av fakturert veiledende utsalgspris.
 1. Lovvalg tvisteløsninger
  Tvister i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, skal tvisten avgjøres ved de ordinære norske domstoler.  Alta tingrett vedtas som verneting.